KONCEPCE

Koncepce učebnice Levou zadní II
obsahuje:
 • sylabus kurzu s hodinovou dotací
 • obsah a cíle jednotlivých části lekcí A, B, C a D
 • popis typických cvičení
Každá lekce je rozdělená na 4 části:
Část A
 • konverzační lekce
 • nácvik dialogů z běžných situací
 • témata: pozvání na oběd, volání záchranky, domlouvání výletu apod.
Část B
 • klasická lekce ČDJ
 • čtení, psaní, mluvení a poslech, vyjádření názoru
 • témata: zájmy, bydlení, zdraví, cestování apod.
Část C
 • gramatické jevy jazykové úrovně B1
 • výuka větných členů
 • témata: pády v množném čísle, vid, rozkazovací způsob apod.
Část D
 • odborný jazyk, propojení výuky obsahu a výukou jazyka
 • 4 předměty ZŠ: přírodopis, zeměpis, dějepis a občanská výchova
 • témata: náboženství, školství ČR, zemědělství ČR, vznik Země apod.

ONLINE CVIČENÍ

Opakovací kvízy v Kahootu
k jednotlivým částem lekcí:

TESTY (připravujeme)

Testy k učebnici Levou zadní II
obsahují:
 • test k části B a C každé lekce v učebnici
 • test části B – slovní zásoba, čtení, poslech, psaní
 • test části C – gramatické jevy
Stáhnout PDF:

Písemné testy mají pouze části lekce B a C.
Část A je zaměřená na konverzaci a část D se ukončuje skupinovými projekty (zadání k projektům i příklady viz učebnice).

MANUÁL (připravujeme)

Manuál pro vyučující k učebnici Levou zadní II obsahuje:
 • materiály ke každé části lekce v učebnici
 • seznam slovní zásoby a gramatiky
 • popis doplňujících aktivit
 • cvičení navíc k vytištění
Stáhnout PDF:

Omlouváme se za následující chyby v učebnici: 

s. 83, cv. 1

Správnou verzi rámečku PAMATUJTE SI si můžete stáhnout zde:

STÁHNOUT PDF

s. 175, cv. 1

V dialogu je 2. věta nedokončená: Zeptám se u vedlejšího stolu.

META, o. p. s. – Podpora příležitostí
ve vzdělávání

Žerotínova 1124/35
130 00 Praha 3