Levou zadní je třídílná série materiálů pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro mládež ve věku 14–18 let. Materiály vznikly v rámci Ročního přípravného kurzu ke studiu na střední škole (2016-2019) realizovaného organizacemi META, o.p.s. a Centrum pro integraci cizinců za podpory The Velux Foundations.

Roční kurz propojuje výuku češtiny jako druhého jazyka s výukou základních témat z osmi předmětů běžně vyučovaných na základní škole v celkovém rozsahu 1 140 hodin za rok. Studentům se tak zvyšují šance na úspěch u přijímacích zkoušek a především mohou snadněji zvládnout přechod na střední školu v ČR.

V učebnici Levou zadní I (2018) najdete:

  • učivo zaměřené na život dospívajících
  • 12 základních komunikačních témat úrovně A1-A2
  • procvičování čtení, psaní, mluvení a poslechu
  • úvod do českých reálií
  • mnoho aktivit na procvičování výslovnosti
  • množství názorných ilustrací
  • moderní a přehledný design

Levou zadní I Čeština jako druhý jazyk – učebnice češtiny pro začátečníky (2018) ukázka z učebnice

META učebnice Levou zadní IPrvní díl učebnice Levou zadní I je určen pro úplné začátečníky a po jejím absolvování studenti dosáhnou úrovně A1-A2. Kurz je koncipován pro asi 360 hodin výuky bez zprostředkujícího jazyka. Učebnice také zásadně používá českou jazykovědnou terminologii, aby korespondovala s výukou české mluvnice na školách.

Učebnice je využívána v ročním přípravném kurzu prvních 12 týdnů (od poloviny září do poloviny prosince), aby poskytla studentům úvod do základních komunikačních témat ze života dospívajících. Následující část roku propojuje výuku češtiny s výukou předmětů základní školy. Navazující výukové materiály, které se nyní vytvářejí a testují ve výuce, tedy spojují obsahovou výuku s výukou jazykovou.

První díl obsahuje tato témata: seznamování, ve třídě, ve škole, orientace ve městě, volný čas, jídlo a pití, minulost a slavné osobnosti, plánování a bydlení, u lékaře, ČR a moje země. V jednotlivých lekcích se učebnice zaměřuje na rozvíjení všech čtyř řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) a částečně také na výuku českých reálií.

Levou zadní I – pracovní sešit (2018) ukázka z pracovního sešitu

Pracovní sešit k učebnici Levou zadní I je doplňkový materiál, který slouží k procvičování učiva z učebnice. Soustředí se především na slovní zásobu, gramatiku a psaní. Důraz je také kladen na nácvik správné výslovnosti a pravopisu. Z tohoto důvodu není příliš vhodný pro samouky, ale spíše pro skupinovou výuku ve třídě a interakci s učitelem.

 

Co je v plánu?

  • Levou zadní II
  • Gramatická příručka

Příjemnou práci s učebnicí přejí autorky!