Levou zadní je třídílná série materiálů pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro mládež ve věku 14–18 let. Materiály vznikly v rámci Ročního přípravného kurzu ke studiu na střední škole (20162019) realizovaného organizacemi META, o.p.s. a Centrum pro integraci cizinců za podpory The Velux Foundations.

Roční kurz propojuje výuku češtiny jako druhého jazyka s výukou základních témat ze čtyř předmětů běžně vyučovaných na základní škole v celkovém rozsahu 1 140 hodin za rok. Studentům se tak zvyšují šance na úspěch u přijímacích zkoušek a především mohou snadněji zvládnout přechod na střední školu v ČR.

V učebnici Levou zadní I (2018) najdete:

  • učivo zaměřené na život dospívajících
  • 12 základních komunikačních témat úrovně A1-A2
  • procvičování čtení, psaní, mluvení a poslechu
  • úvod do českých reálií
  • mnoho aktivit na procvičování výslovnosti
  • množství názorných ilustrací
  • moderní a přehledný design

Levou zadní I čeština jako druhý jazyk (2018) ukázka z učebnice

META učebnice Levou zadní IPrvní díl učebnice Levou zadní I je určen pro úplné začátečníky a po jejím absolvování studenti dosáhnou úrovně A1A2. Kurz je koncipován pro asi 360 hodin výuky bez zprostředkujícího jazyka. Učebnice také zásadně používá českou jazykovědnou terminologii, aby korespondovala s výukou české mluvnice na školách.

Učebnice je využívána v ročním přípravném kurzu prvních 12 týdnů (od poloviny září do poloviny prosince), aby poskytla studentům úvod do základních komunikačních témat ze života dospívajících. Následující část roku se vyučuje podle zatím pilotních verzí učebnic Levou zadní II a III. Navazující výukové materiály, které se nyní vytvářejí a testují ve výuce, tedy spojují obsahovou výuku s výukou jazykovou.

První díl obsahuje tato témata: seznamování, ve třídě, ve škole, orientace ve městě, volný čas, jídlo a pití, minulost a slavné osobnosti, plánování a bydlení, u lékaře, ČR a moje země. V jednotlivých lekcích se učebnice zaměřuje na rozvíjení všech čtyř řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) a částečně také na výuku českých reálií.

Levou zadní I – pracovní sešit (2018) ukázka z pracovního sešitu

Pracovní sešit k učebnici Levou zadní I je doplňkový materiál, který slouží k procvičování učiva z učebnice. Soustředí se především na slovní zásobu, gramatiku a psaní. Důraz je také kladen na nácvik správné výslovnosti a pravopisu. Z tohoto důvodu není příliš vhodný pro samouky, ale spíše pro skupinovou výuku ve třídě a interakci s učitelem.

 

Co je v plánu?

  • Levou zadní II a III
  • Gramatická příručka

Příjemnou práci s učebnicí přejí autorky!