UČEBNICE:

Levou zadní I je učebnice češtiny jako druhého jazyka určená pro studenty ve věku 12–18 let pro jazykovou úroveň A1–A2.

Gramatická příručka je doplňkem učebnic Levou zadní I, II, III a obsahuje gramatická pravidla a tabulky jazykové úrovně A1–B1.

Levou zadní II, III jsou učebnice češtiny jako druhého jazyka určené pro studenty ve věku 12–18 let pro jazykovou úroveň B1 (Levou zadní III připravujeme).


ONLINE NÁSTROJE:

Čeština levou zadní je mobilní výuková aplikace určená k procvičování slovní zásoby a gramatiky z učebnice Levou zadní I.

Levou zadní online je online výuková platforma pro vyučující a jejich studenty, ale i pro studenty samouky. Obsahuje materiály k vytištění i online cvičení pro jazykovou úroveň A1–A2.První díl učebnice češtiny jako druhého jazyka je určen pro úplné začátečníky a po jejím absolvování studenti dosáhnou úrovně A1–A2. Učebnice využívá českou jazykovědnou terminologii a je určena pro výuku bez zprostředkujícího jazyka. Cílovou skupinou jsou vícejazyční žáci ve věku 14–18 let, lze ji však využívat i pro žáky od 12 let.


Druhý díl učebnice češtiny jako druhého jazyka doporučujeme pro vícejazyčné žáky ve věku 14–18 let, kteří chtějí dosáhnout jazykové úrovně B1. Učebnice obsahuje kromě čtení, psaní, mluvení, poslechu a gramatiky také základní učivo ze 4 předmětů ZŠ (přírodopis, zeměpis, dějepis a občanská výchova), které je propojené s výukou jazyka.

Tato příručka slouží jako doplněk k učebnicím Levou zadní I, II, III, ale může být používána i samostatně. Je určena pro vícejazyčné žáky ve věku 14–18 let, doporučujeme ji však i mladším žákům, a to už od 12 let. Obsahuje tabulky a pravidla gramatických jevů až do úrovně B1.

META, o. p. s. – Podpora příležitostí
ve vzdělávání

Žerotínova 1124/35
130 00 Praha 3