Testy

Testy k učebnici Levou zadní I
obsahují:
 • test ke každé lekci učebnice
 • poslech, čtení, psaní a gramatiku
 • přepisy poslechů – čte vyučující,
  nahrávky zatím nejsou

Konverzace LEVOU ZADNÍ

Tento soubor konverzačních aktivit je doplňkem k učebnici Levou zadní I, ale lze jej využít i samostatně nebo aktivity adaptovat na jiná témata.

Konverzace levou zadní obsahuje:
 • popisy aktivit ke každé lekci
 • obrázky a cvičení k vytištění
 • aktivity ve dvojicích a ve
  skupinách
 • pohybové aktivity a hry
Manuál k výuce konverzace stručně popisuje nejčastěji využívané aktivity. Mnoho z nich je jistě známých a využívaných v jazykové výuce, v jednotlivých lekcích jsou však různě obměňovány a také jsou vždy svázány s tématem lekce.

Konverzace levou zadní není učebnice, ale soubor aktivit a cvičení, které si může vyučující vybírat a kreativně s nimi pracovat. Slouží k procvičování a automatizaci slovní zásoby i gramatiky především ústně bez učebnice, případně v simulované situaci.

Manuál

Manuál pro vyučující k učebnici
Levou zadní I obsahuje:
 • materiály ke každé lekci učebnice
 • seznam slovní zásoby a gramatiky
 • popis doplňujících aktivit
 • cvičení navíc k vytištění

Manuál – úvod obsahuje popis typických aktivit, které se v jednotlivých lekcích opakují.

Další cvičení, které jsou online i k vytištění, naleznete na webovém portálu Levou zadní online, který přímo navazuje na učebnici.

Rychlokurz pro
slovany

Učebnice Levou zadní I byla vytvořena pro intenzivní kurz a heterogenní skupiny studentů (asi 250 vyučovacích hodin). Vzhledem k tomu, že studenti hovořící slovanským jazykem mohou postupovat rychleji, vytvořili jsme pro ně sylabus kratšího kurzu.

Sylabus obsahuje:
 • 80hodinový sylabus podle učebnice Levou zadní I
 • výběr hlavních témat lekcí
 • hodinovou dotaci jednotlivých témat
 • metodická doporučení k sylabu
 • tipy na další materiály

Pokud učíte ukrajinsky hovořící studenty, můžete využívat také česko-ukrajinské Quizlet sady ke každé lekci (autorka: Olha Futoran).

Další inspirující materiály rozčleněné podle témat či podle pokročilosti naleznete také na webovém portálu METY Inkluzivní škola.

Plakáty do třídy

Instrukce ve škole
Fráze ve třídě
Instrukce
v učebnici
Souhlásky a samohlásky
Ženský rod
Střední rod
Mužský rod životný
Mužský rod neživotný
Přídavná jména
Slovesa
Autorky:
Pavlína Vališová, Linda Štencová

Grafická úprava:
Linda Štencová
META, o. p. s. – Podpora příležitostí
ve vzdělávání

Žerotínova 1124/35
130 00 Praha 3