LEVOU ZADNÍ ONLINE

Online výuková platforma Levou zadní online (LZO) je určena jak vyučujícím češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) při prezenční výuce, tak studentům samoukům v podobě e-learningu.

LZO obsahuje výukové materiály, které vycházejí ze sylabu učebnice Levou zadní I a částečně také z učebnice Levou zadní II. V současné době LZO zahrnuje celkem 14 lekcí a odpovídá zhruba úrovni A2+. Lekce mají tato témata: představování, ve třídě, ve škole, rodina a kamarádi, volný čas, minulost a slavné osobnosti, jídlo a pití, plánování a bydlení, popis člověka, u lékaře, Česká republika, moje zájmy a moje škola.

Online výuková platforma LZO je zdarma, je však nutné se registrovat přes e-mail. Pokud ji využívá vyučující, může si vytvořit svoji online třídu a pozve do ní studenty pomocí automaticky vygenerovanému kódu. Každý student se však také může registrovat jako samostatný uživatel bez toho, aniž by byl součástí nějaké třídy, a může studovat jako samouk.

LZO vyučujícím usnadní přípravu, neboť si mohou stáhnout pracovní listy a postupovat dle doporučeného plánu lekce. Dále mohou využívat online cvičení nebo výkladová videa ke gramatice přímo na lekci nebo jako domácí úkol pro studenty. Pokroky svých studentů mohou sledovat přímo na webovém portálu, a to nejen u testů, ale i u dokončených online cvičení.

Studentům přináší LZO zábavnou formu procvičování kdekoliv a kdykoliv, třeba i z mobilu. Navíc poskytuje ucelený online kurz těm studentům, kteří se chtějí učit češtinu, ale nemají možnost chodit do prezenčního kurzu. Díky automatické kontrole odpovědí v online cvičeních i testech mají studenti okamžitou zpětnou vazbu a mohou tak sledovat svůj pokrok při samostudiu. Flashcards pro výuku slovní zásoby a výkladová videa vysvětlující základní gramatiku v jednoduché češtině jim mohou alespoň částečně nahradit učitele.

Prostřednictvím portálu LZO mohou také všichni vyučující získat metodickou podporu. Pokud máte nějaké nejasnosti, týkající se metod výuky ČDJ, nebo potřebujete konzultaci, je možné vznést online dotaz a metodický tým METY Vám rád pomůže. Stejně tak je možné napsat komentář či zpětnou vazbu k obsahu portálu LZO. Napsat můžete do chatu přímo v LZO nebo na e-mail: lzo@meta-osp.cz

Seznam spolupracovníků

Metodická koncepce a tvorba výukového obsahu: Pavlína Vališová (META), Kateřina Cegrí Fiérrez, Zuzana Švíbková (META), Veronika Korbelová (META), Eva Kaličínská (META), Hana Červeňáková (META), Michaela Nosková, Jana Kalinová Zmrzlíková (JCMM)
Koordinace projektu Let’s Grow!: Martina Škrdlantová (META)
Další kolegové u zrodu původní koncepce a průběžného vývoje: Kristýna Titěrová (META), Michal Nagy (META)
Programování a vývoj: Tomáš Formánek (Cube IT), David Vondráček (Cube IT)
Testování: Martina Škrdlantová (META), Svetlana Namestnikova
Grafický návrh: Libor Šejna 
Logo: Klára Zápotocká (Deset Deka Design)
Ilustrace: Vojtěch Šeda, Soňa Juríková, Matěj Pospíšil, Tereza Švandová, Martin Zach
Audionahrávky – účinkující: Vanda Kofroňová, Eva Kaličínská (META), Ivory Rodriguez
Znělka k videím: Martin Švarc
Střih zvuku: Minh Ngoc Le
Překlady: Danylo Milovanov (META), Inga Kindlova (META), Martina Škrdlantová (META)
Bývalé spolupracovnice a spolupracovníci: Tereza Švandová (META), Sofia Križan (JCMM), Lukáš Houdek (KCVJŠ), Vladimíra Salášková (JCMM)

Online platforma Levou zadní online vznikla za finanční podpory The Velux Foundations a Nadace pojišťovny Kooperativa.

Výukový obsah v LZO tvoří:

  • pracovní listy, které je možné si stáhnout, vytisknout a použít při výuce jako samostatný výukový materiál, případně i jako rozšiřující cvičení k učebnic
  • metodické pokyny pro vyučující, které obsahují detailní plány lekcí pro začínající učitele a učitelky, a to včetně dalších aktivit k vytištění (např. obrázky nebo kartičky pro konverzační nebo skupinové aktivity)
  • audionahrávky pro poslechová cvičení
  • flashcards pro opakování základní slovní zásoby z lekce (slovo, obrázek a zvuk)
  • výkladová videa vysvětlující základní gramatické jevy
  • zábavná online cvičení na procvičování slovní zásoby, gramatiky, poslechu i čtení
  • přílohy se seznamem slovní zásoby a gramatickými tabulkami ke každé lekci
  • opakovací testy v online podobě i připravené k tisku
  • kariérové poradenství v podobě aktivit do třídy i online cvičení
Zde si můžete stáhnout plakátek s informacemi o e-learningu a s QR kódem a vyvěsit ho ve třídě nebo ve škole:
META, o. p. s. – Podpora příležitostí
ve vzdělávání

Žerotínova 1124/35
130 00 Praha 3