Levou zadní II

Čeština jako druhý jazyk

Druhý díl učebnice češtiny jako druhého jazyka je určen pro studenty zhruba na jazykové úrovni A2, kteří po jejím absolvování dosáhnou asi poloviny úrovně B1. Cílovou skupinou jsou žáci ve věku 14–18 let, popř. po zvážení vyučujícího i mladší žáci od 12 let. Druhý díl navazuje na učebnici Levou zadní I a je kompatibilní s Gramatickou příručkou. Systematicky používá českou jazykovědnou terminologii, aby korespondovala s výukou české mluvnice na školách.

Levou zadní II je unikátní tím, že propojuje výukou jazyka s výukou obsahovou. Studenti se tedy učí nejen češtinu jako druhý jazyk, ale také základní témata ze čtyř předmětů základní školy včetně odborného jazyka. Druhý díl učebnice je využíván v ročním přípravném kurzu na střední školu v druhém pololetí (od ledna do března). Tato část kurzu je koncipována pro asi 360 hodin výuky bez zprostředkujícího jazyka.

Učebnice obsahuje celkem 6 lekcí a každá lekce má čtyři části: A, B, C a D. Koncepce je vytvořena tak, aby na sebe tyto části tematicky navazovaly, ale aby je bylo možné vyučovat i paralelně. Část A obsahuje konverzaci v běžných situacích, část B klasická témata jako zájmy, jídlo, bydlení, cestování apod. se zaměřením na vyjádření názoru, část C zahrnuje gramatiku a část D předměty ZŠ (přírodopis, zeměpis, dějepis a občanská výchova) spojené s výukou jazyka.

Každá lekce se věnuje výuce všech řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech), část D však navíc zahrnuje i výuku odborného jazyka a orientaci v odborném textu. Z předmětů ZŠ jsou prezentována základní témata, která jsou zároveň českými reáliemi, např. české školství, české zemědělství, hory a řeky v ČR apod. V části D se kromě středně pokročilé gramatiky studenti učí také větné členy.

Sledujte náš instagramový účet @cesky_levou_zadni, kam dáváme informace o nových materiálech i konkrétní tipy do výuky.

Levou zadní II

PRACOVNÍ SEŠIT

SLOVNÍČEK A KLÍČ

Slovníček a klíč je samostatná publikace, ale prodává se pouze společně s učebnicí.

Slovníček obsahuje:

  • nová slova a fráze ke každé
    části lekce
  • prostor pro překlad

Klíč obsahuje:

  • řešení všech cvičení, která nejsou
    otevřená
  • přehledné rozdělení dle částí lekcí
META, o. p. s. – Podpora příležitostí
ve vzdělávání

Žerotínova 1124/35
130 00 Praha 3