První díl učebnice češtiny jako druhého jazyka je určen pro úplné začátečníky a po jejím absolvování studenti dosáhnou úrovně A1–A2. Učebnice využívá českou jazykovědnou terminologii a je určena pro výuku bez zprostředkujícího jazyka. Cílovou skupinou jsou vícejazyční žáci ve věku 14–18 let, lze ji však využívat i pro žáky od 12 let.

Druhý díl učebnice češtiny jako druhého jazyka doporučujeme pro vícejazyčné žáky ve věku 14–18 let, kteří jsou zhruba na jazykové úrovni A2 a chtějí dosáhnout úrovně B1. Učebnice obsahuje kromě čtení, psaní, mluvení, poslechu a gramatiky také základní učivo ze 4 předmětů ZŠ (přírodopis, zeměpis, dějepis a občanská výchova), které je propojené s výukou jazyka.

Tato příručka slouží jako doplněk k učebnicím Levou zadní I, II, III, ale může být používána i samostatně. Je určena pro vícejazyčné žáky ve věku 14–18 let, doporučujeme ji však i mladším žákům, a to už od 12 let. Obsahuje tabulky a pravidla gramatických jevů až do úrovně B1.

META, o. p. s. – Podpora příležitostí
ve vzdělávání

Žerotínova 1124/35
130 00 Praha 3