APLIKACE ČEŠTINA LEVOU ZADNÍ

Mobilní výuková aplikace Čeština levou zadní byla vytvořena jako doplněk k učebnici Levou zadní I, ale lze ji využívat i samostatně. Je zaměřena především na procvičování slovní zásoby a gramatiky.

V současné době odpovídá zhruba jazykové úrovni A2. Obsahuje témata, která na učebnici volně navazují: představování, třída, škola, město, rodina, profese, denní program, obchod, restaurace, volný čas, vzhled a charakter, byt a dům, lékař, včera a zítra, lesní zvířata.

Aplikace nepoužívá žádný překlad, cvičení jsou pouze v češtině. Každé slovo má místo překladu krátkou definici, na základě které mohou studenti slovo identifikovat nebo pochopit jeho význam. Definice vždy obsahuje nadřazený jev a poté buď vysvětlení významu slova, nebo popis slova (např. MATEMATIKA – Předmět, ve kterém počítáme. / ČAJ – Pití, které je teplé. Je černý, zelený nebo ovocný.). Definice využívají jednoduchou češtinu, aby byly snadno srozumitelné. Studenti se i díky čtení definic mohou naučit nová slova. Kromě definice má každé slovo i zvukovou nahrávku a obrázek. Tyto 4 prvky (slovo, definice, zvuk a obrázek) se ve cvičeních generují automaticky, proto žádná sada otázek není stejná.

V další části se aplikace zaměřuje na věty a využívá morfologický slovník a tagger Morphodita (nástroj ÚFAL UK), který generuje tvary slov v odpovědích. Díky tomu se tvary slov ve cvičeních, stejně jako typy cvičení neustále mění, a tak je možné aplikaci používat opakovaně. Některé typy cvičení jsou navíc zaměřené na spojení významu a formy, a to hlavně výběr správné věty ze čtyř, kde se student musí zamyslet, co je na ostatních větách nesprávné – výběr slova či jeho tvar.

Aplikace je primárně určena pro studenty, kteří chodí na kurz a dodatečně si procvičují slovní zásobu a gramatiku z výuky. Nicméně je vhodná i pro samouky, neboť s ní lze pracovat intuitivně. Doporučujeme ji i začátečníkům, v začátcích jim totiž může pomoct propojit význam slova s jeho zvukovou i psanou formou. Zvlášť psaní slov s diakritikou si lze v aplikaci nacvičit, protože student vybírá z nabízené sady písmen.

V případě, že naleznete nějaké chyby, nebo pokud máte dotazy, komentáře či zpětnou vazbu k aplikaci, ozvěte se prosím na e-mail: valisova@meta-ops.cz.

Seznam spolupracovníků

Koncepce: Pavlína Vališová, Jan Walter
Obsah: Pavlína Vališová, Michaela Nosková, Karolína Kenderová, Petra Lacinová, Linda Štencová
Programování: SWEHQ (Jan Walter, Lukáš Hlobil, Petr Koucký, Zdeněk Haták, Ilya Kartashov, Jan Rieger)
Design: Kamila Varadzinová
Logo: Klára Zápotocká (Deset Deka Design)
Ilustrace: Vojtěch Šeda, Soňa Juríková, Matěj Pospíšil
Fotografie: Pixabay.com, Shutterstock.com, Istockphoto.com, Pavlína Vališová
Audionahrávka – účinkující: Vanda Kofroňová, Helena Bartošová
Zvuk: Jan Duben; Studio 3bees (zvuk: Jan Pniak)

Aplikace Čeština levou
zadní má dvě části:

1. SLOVA

  • procvičuje jednotlivá slova, jejich význam, zvukovou i psanou formu
  • typy cvičení: výběr z více možností, spojování dvojic, psaní

2. VĚTY

  • procvičuje tvary slov
  • propojuje formu s významem
  • obsahuje všechny pády podstatných a přídavných jmen v jednotném čísle, stupňování přídavných jmen, minulý, přítomný a budoucí čas
  • typy cvičení: doplňování tvaru do věty, spojování otázek a odpovědí, výběr správné věty

Zde si můžete stáhnout plakátek s informacemi o aplikaci a s QR kódem a vyvěsit ho ve třídě nebo ve škole:

META, o. p. s. – Podpora příležitostí
ve vzdělávání

Žerotínova 1124/35
130 00 Praha 3