Dejte mi vědět, až bude učebnice na světě:

Druhý díl učebnice češtiny jako druhého jazyka doporučujeme pro vícejazyčné žáky ve věku 14–18 let, kteří chtějí dosáhnout jazykové úrovně B1. Učebnice obsahuje kromě čtení, psaní, mluvení, poslechu a gramatiky také základní učivo ze 4 předmětů ZŠ (přírodopis, zeměpis, dějepis a občanská výchova), které je propojené s výukou jazyka.
META, o. p. s. – Podpora příležitostí
ve vzdělávání

Žerotínova 1124/35
130 00 Praha 3