Levou zadní I

Čeština jako druhý jazyk

První díl učebnice češtiny jako druhého jazyka je určen pro úplné začátečníky a po jejím absolvování studenti dosáhnou jazykové úrovně A1–A2. Cílovou skupinou jsou žáci ve věku 14–18 let, lze ji však použít i pro mladší žáky již od 12 let. Kurz je koncipován pro asi 360 hodin výuky bez zprostředkujícího jazyka. Učebnice také zásadně používá českou jazykovědnou terminologii, aby korespondovala s výukou české mluvnice na školách.

Levou zadní I je využívána v ročním přípravném kurzu prvních 12 týdnů (od poloviny září do poloviny prosince), aby poskytla studentům úvod do základních komunikačních témat ze života dospívajících. Následující část roku se vyučuje podle zatím pilotních verzí učebnic Levou zadní II a III, které propojují výuku češtiny jako druhého jazyka s výukou základních témat ze čtyř předmětů základní školy (přírodopis, zeměpis, dějepis a občanská výchova).

Roční kurz obsahuje intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka v celkovém rozsahu 1 140 hodin za rok. Studentům se tak zvyšují šance na úspěch u přijímacích zkoušek a především mohou snadněji zvládnout přechod na střední školu v ČR.

První díl učebnice obsahuje tato témata: seznamování, ve třídě, ve škole, orientace ve městě, volný čas, jídlo a pití, minulost a slavné osobnosti, plánování a bydlení, u lékaře, ČR a moje země. V jednotlivých lekcích se učebnice zaměřuje na rozvíjení všech čtyř řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) a částečně také na výuku českých reálií.

V učebnici Levou zadní I najdete:

 • učivo zaměřené na život dospívajících
 • 12 základních komunikačních témat úrovně A1–A2
 • procvičování čtení, psaní, mluvení a poslechu
 • úvod do českých reálií
 • mnoho aktivit na procvičování výslovnosti
 • množství názorných ilustrací
 • moderní a přehledný design

Popis aktivit i doplňující cvičení k vytištění naleznete v Manuálu pro vyučující.

Sledujte náš instagramový účet @cesky_levou_zadni, kam dáváme informace o nových materiálech i konkrétní tipy do výuky.

Levou zadní I

Pracovní sešit

Pracovní sešit k učebnici Levou zadní I je doplňkový materiál, který slouží k procvičování učiva z učebnice. Soustředí se především na slovní zásobu, gramatiku a psaní. Důraz je také kladen na nácvik správné výslovnosti a pravopisu.

V pracovním sešitě
najdete:

 • doplňující cvičení ke každé lekci
  učebnice
 • procvičování slovní zásoby
  z učebnice
 • drilová cvičení ke gramatice
 • procvičování psaní a pravopisu
 • cvičení k výslovnosti včetně
  poslechů

Popis aktivit i postup, jak učit výslovnost, naleznete v Manuálu pro vyučující.

META, o. p. s. – Podpora příležitostí
ve vzdělávání

Žerotínova 1124/35
130 00 Praha 3