Ukázku naleznete zde.

Gramatická příručka je určena pro žáky s češtinou jako druhým jazykem ve věku 14–18 let, nicméně ji doporučujeme i mladším žákům, a to už od 12 let. Jejím cílem je doplňovat učebnice, především řadu učebnic Levou zadní IIII, na které přímo navazuje. Vznikla jako jeden z výukových materiálů pro roční přípravný kurz češtiny ke studiu na střední škole v organizaci META, o. p. s., kde tento kurz probíhá již od roku 2016.

Gramatické jevy v příručce odpovídají zhruba jazykové úrovni B1 podle SERRJ. Příručka je pouze v češtině, neobsahuje žádný překlad. Také zásadně používá českou jazykovědnou terminologii z důvodu propojení s učivem na českých základních a středních školách. Je vytvořena co nejvíce vizuálně, bez dlouhých textových výkladů, aby byla gramatická pravidla lehce pochopitelná a dohledatelná. Také je záměrně menšího formátu, aby ji žáci mohli nosit neustále s sebou i do jiných předmětů, než je čeština, a najít tam to, co právě potřebují.

Příručka je koncipována jako soubor pravidel a tabulek, ale zároveň si ji každý žák může dotvořit podle učiva, které právě studuje. Mnoho tabulek a bublin je prázdných a žáci si tam můžou dopisovat svoje příklady slov nebo slovních spojení a také překlady do svého prvního jazyka. Je rozdělena podle slovních druhů a poté je dělena na další jevy. Význam každého gramatického jevu je vysvětlen prostřednictvím konkrétních příkladů ve spojení s ilustracemi, což žákům ulehčuje jeho pochopení.

Příjemnou práci s příručkou přejí autorky.