Vzhledem k výzvě MŠMT na jazykové kurzy pro žáky z Ukrajiny ve věku 14-18 let, jsme připravili sylabus kurzu na 80 hodin (což odpovídá 1 jednotce šablony) a k němu metodická doporučení.

Zde si můžete stáhnout sylabus pro Slovany, ve kterém najdete:

  • 80hodinový sylabus podle učebnice Levou zadní I
  • výběr hlavních témat lekcí
  • hodinovou dotaci jednotlivých témat
  • odkazy na Gramatikou příručku u každé lekce

Zde si můžete stáhnout metodická doporučení k sylabu, ve kterých najdete:

  • tipy, jak učit bez zprostředkujícího jazyka
  • osvědčené principy výuky češtiny jako druhého jazyka
  • tipy, jak učit výslovnost
  • tipy, jak učit gramatiku
  • tipy na videa do výuky a další materiály

Pro další inspirující materiály rozčleněné podle témat či podle pokročilosti můžete sáhnout také na Inkluzivní školu.