Kateřina Cegrí Fiérrez

Vystudovala Českou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, včetně prezenčního programu Učitelské způsobilosti. Jako lektorka češtiny pro cizince působí od roku 2013. Má zkušenosti s výukou různých věkových skupin, různých úrovní i národností. Vedla kurzy češtiny pro dospělé (UPOL, ÚJOP UK), pro děti (Meridian International School) a pro dospívající (META, o. p. s.). V současné době se věnuje hlavně online výuce (FB Česky s Katy), učí pro Integrační centrum Praha a dále spolupracuje s METOU.

Michaela Paldusová

Vystudovala Český jazyk a literaturu a Lingvistiku – fonetiku na FF UK v Praze, absolvovala kurz lektorských dovedností pro lektory češtiny pro cizince pořádaný Centrem pro integraci cizinců (CIC). Specializuje se na výuku výslovnosti. V současnosti vyučuje český jazyk a vede výslovnostní lekce na ÚJOP UK, spolupracuje s MOC ÚJOP UK a NÚV. Lektorům ČJC na svých metodických workshopech přibližuje různé způsoby výuky výslovnosti.

Nela Rakovská (Šustrová)

Vystudovala obory Francouzský jazyk a literatura, Učitelství francouzštiny pro střední školy a Anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2014–2019 vyučovala francouzštinu, češtinu pro cizince a angličtinu v jazykových školách v Praze. V letech 2017–2019 pracovala v METĚ jako lektorka v ročním intenzivním kurzu češtiny. V současnosti vyučuje angličtinu na Gymnáziu v Čelákovicích.

Kristýna Titěrová

Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor kulturologie. Podílela se na vzniku portálu www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Vzdělávacím aktivitám, poradenství pedagogům a tvorbě a vývoji metodických materiálů se věnuje i nadále jako metodička a vedoucí služeb pro pedagogy. Dlouhodobě prosazuje inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Od listopadu 2017 má na starosti i programové směřování organizace, networkové a advokační aktivity.

Pavlína Vališová

Vystudovala obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a zabývá se využitím korpusů ve výuce jazyků. Od roku 2006 se věnuje výuce češtiny jako cizího jazyka v různých typech kurzů. V současnosti vyučuje na FF UK (Letní škola slovanských studií, Česká studia) a v kurzu lektorských dovedností v Centru pro integraci cizinců. V Metě pracuje od roku 2017 jako lektorka a metodička ročního kurzu – vyvíjí mobilní výukovou aplikaci Čeština levou zadní a vytváří učebnice pro tento kurz.