Kateřina Cegrí Fiérrez

Absolventka bakalářského a magisterského studia české filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2013 působí jako lektorka češtiny pro cizince. Vedla kurzy češtiny pro dospělé na Univerzitě Palackého v Olomouci a Univerzitě Karlově a v kurzy češtiny pro děti v Meridian International School. Do METY nastoupila v červnu roku 2017 jako lektorka ročního intenzivního kurzu v projektu CLICK WITH SCHOOL.

Michaela Paldusová

Vystudovala Český jazyk a literaturu a Lingvistiku – fonetiku na FF UK v Praze, absolvovala kurz lektorských dovedností pro lektory češtiny pro cizince pořádaný Centrem pro integraci cizinců (CIC). Specializuje se na výuku výslovnosti. V současnosti vyučuje český jazyk a vede výslovnostní lekce na ÚJOP UK, spolupracuje s MOC ÚJOP UK a NÚV. Lektorům ČJC na svých metodických workshopech přibližuje různé způsoby výuky výslovnosti.

Nela Rakovská (Šustrová)

Vystudovala obory Francouzský jazyk a literatura a Učitelství francouzštiny pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2014–2017 pracovala jako lektorka francouzštiny a češtiny pro cizince v jazykových školách v Praze. Od roku 2017 působí v METĚ jako lektorka v projektech CLICK WITH SCHOOL a Don’t give up!, kde se kromě výuky češtiny pro cizince podílí i na tvorbě výukových materiálů.

Kristýna Titěrová

Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor kulturologie. Podílela se na vzniku portálu www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Vzdělávacím aktivitám, poradenství pedagogům a tvorbě a vývoji metodických materiálů se věnuje i nadále jako metodička a vedoucí služeb pro pedagogy. Dlouhodobě prosazuje inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Od listopadu 2017 má na starosti i programové směřování organizace, networkové a advokační aktivity.

Pavlína Vališová

Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity oboru český jazyk a literatura. Od roku 2006 se věnuje výuce češtiny pro cizince v různých typech kurzů. Působila jako metodička kurzů pro azylanty v Asociaci učitelů jako cizího jazyka a lektorka nízkoprahových kurzů v Centru pro integraci cizinců, kde nyní vyučuje v kurzu lektorských dovedností. Zabývá se využitím korpusů ve výuce jazyků, o korpusech ve výuce vedla semináře na FF MU v Brně. V Metě pracuje od roku 2017 jako lektorka a metodička v projektech CLICK WITH SCHOOL a Don’t give up!. Vyvíjí mobilní výukovou aplikaci Click4Czech, vytváří výukové materiály pro roční přípravný kurz na českou střední školu a vyučuje gramatiku v tomto kurzu.