Aplikaci naleznete zde.

Zde si můžete stáhnout plakátek s informacemi o aplikaci a s QR kódem a vyvěsit ho ve třídě nebo ve škole.

Mobilní výuková aplikace Čeština levou zadní je doplňkem k učebnici Levou zadní. Je zaměřená na procvičování slovní zásoby a gramatiky.

Má dvě části:

  1. Témata z Levou zadní I, která pokrývají učivo učebnice a zahrnují běžná komunikační témata.
  2. Témata z Levou zadní II, která se věnují slovní zásobě předmětů základní školy (připravuje se).

Aplikace nepoužívá žádný překlad, cvičení jsou pouze v češtině. Každé slovo má proto definici, obrázek i zvuk. Aplikace využívá morfologický slovník a tagger Morphodita (nástroj ÚFAL UK), který generuje tvary slov v odpovědích. Věty a otázky ve cvičeních se díky tomu neustále mění, a opakované využívání aplikace proto není nuda.

  • Autoři koncepce: Pavlína Vališová, Jan Walter
  • Programátoři: Jan Walter, Lukáš Hlobil, Petr Koucký, Zdeněk Haták, Ilya Kartashov
  • Design: Kamila Varadzinová
  • Obsah: Pavlína Vališová, Petra Lacinová, Michaela Nosková, Linda Štencová, Karolína Kenderová
  • Ilustrace: Vojtěch Šeda, Studio Breisky
  • Fotografie: Pixabay.com, Shutterstock.com, Pavlína Vališová
  • Audionahrávka – učinkují: Helena Bartošová, Vanda Kofroňová
  • Zvuk: Jan Duben; Studio 3bees (zvuk: Jan Pniak)